Naše činnost

Naší hlavní náplní je výuka plavání. Vodní záchranná služba ČČK rozvíjí činnost s dětmi a mládeží. Cílem této činnosti je nabídnout program na využití volného času, včetně záchranného sportu a závodů.

Jsme profesionální tým nadšenců plavání a jiných aktivit s individuálním a přátelským jednáním k dětem. V naší praxi využíváme zkušenosti, které jsme načerpali dlouholetou výukou komerčního plavání a v neposlední řadě celkovým přístupem k různým aktivitám ve vodě.

Vodní záchranná služba ČČK Klatovy připravuje sportovce při pravidelných trénincích a účastní se jednotlivých závodů, přičemž vyvrcholením soutěžní sezóny je pak Mistrovství republiky dětí a mládeže v disciplínách ILS a také Mistrovství republiky v plážových disciplínách podle pravidel ILS. Dle výsledků v těchto nominačních závodech jsou pak vybráni reprezentanti na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Seniorští členové Vodní záchranné služby ČČK Klatovy se účastní i závodů pro seniorskou členskou základnu, příkladem jsou Blanenská 250 či Tvrdošíjní v Jablonci nad Nisou. Členové prověří svou zdatnost také při Mistrovství republiky na volné vodě.

Činnost s mládeží zahrnuje přípravu na záchranný sport i záchranářskou činnost jako takovou. VZS organizuje vzdělávací i pobytové akce v rámci celoročních programů, ale i jako samostatná soustředění, kde se věnuje výuce první pomoci, ovládání plavidel, základům lanové techniky a ostatním činnostem, které musí vodní záchranář umět. Výcvik je ukončen složením „balíčků dovedností“ požadované kvalifikace dle Vzdělávacího programu VZS.

Při výcviku se rozvíjí přirozená soutěživost, fyzické a pohybové schopnosti a morálně volní vlastnosti. VZS učí odpovědnosti za sebe samé a své kamarády, předcházet úrazům a rizikům při běžném životě, rekreaci a sportu na vodě či na souši i pomáhat při vzniklých nebezpečných situacích. Veškerý výcvik, tréninky a akce probíhají pod vedením zkušených instruktorů, záchranářů a vedoucích s patřičnými certifikacemi.

 

SLUŽBY

SKUPINOVÉ KURZY

  • skupinové kurzy se skládají z 10 osob
  • vhodné pro děti 4 a více let
  • klademe důraz na vytvoření skupin, kde jsou všichni na stejné plavecké úrovni