Nábor nových členů

Nové informace k již probíhajícím kurzům se vždy dozvíte v následující aktualitě.

Lekce budou začínat v pátek 9. 9. 2022 od 18:00 a budou probíhat:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy, pro menší děti)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy, pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén)

Z důvodu předpokládaného zdražení nájmu ze strany krytého plaveckého bazénu od ledna příštího roku je možné zaplatit kurzovné pouze na období září – prosinec. V prosinci budete na této stránce informováni o nové ceně pro zbytek školního roku. Bude nutné vyplnit další přihlášku na období leden – červen.

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 1 300,- Kč – 1x týdně nebo 1 800,- Kč – 2x týdně za období září – prosinec. Tuto částku nutno uhradit do 9. 10. 2022. Spolu s kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200,- Kč.

Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, popřípadě bezhotovostní platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci kdo již zaplatil).

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty, kterou odevzdejte příslušnému trenérovi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.

Budeme se na Vás všechny těšit!