Nábor nových členů

Nové informace k již probíhajícím kurzům se vždy dozvíte v následující aktualitě.

Lekce budou začínat v pátek 15. 9. 2023 od 18:00 a budou probíhat:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy pro menší děti od 5 let)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén pro menší děti od pěti let i plavce do 18 let)

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 3 000 Kč – 1x týdně, nebo 4 000 Kč – 2x týdně za celý školní rok. Tuto částku nutno uhradit do 6. 10. 2023. Kurzovné je možné zaplatit i pololetně (1 500 Kč nebo 2 000 Kč) s termínem druhé splátky do 16. 2. 2024. Spolu s kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200 Kč.

Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, popřípadě bezhotovostní platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci kdo již zaplatil).

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty, kterou odevzdejte příslušnému trenérovi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.

Budeme se na Vás všechny těšit!