Informace k plaveckým kurzům 2023/2024

Zde se dozvíte všechny aktuální informace ke kurzům probíhajícím ve školním roce 2023/2024.


Děti budou na první hodině rozděleny dle věku a výkonnosti do družstev. Trénují pod vedením zkušených instruktorů VZS. Tréninky jsou rozděleny do 70-ti tréninkových hodin (2x týdně středa a pátek), ve kterých se budeme snažit děti zdokonalit ve všech plaveckých stylech, záchranářských disciplínách a naučit je základům první pomoci – mladý záchranář, nebo do 35-ti hodin (1x týdně středa nebo pátek) v nichž by si děti měly osvojit základy plavání a zdokonalit plavecké dovednosti.

První plavecká lekce ve školním roce 2023/2024 bude dne 15. 9. 2023 od 18 hodin. Kurzy budou poté probíhat v následujících dnech a časech:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy pro menší děti od 5 let)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén pro menší děti od pěti let i plavce do 18 let)

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 3 000 Kč – 1x týdně, nebo 4 000 Kč – 2x týdně za celý školní rok. Tuto částku nutno uhradit do 6. 10. 2023. Kurzovné je možné zaplatit i pololetně (1 500 Kč nebo 2 000 Kč) s termínem druhé splátky do 16. 2. 2024. Spolu s kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200 Kč.

Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, popřípadě bezhotovostní platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci transakce).

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty, kterou odevzdejte příslušnému trenérovi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.

Budeme se na Vás všechny těšit!