Informace k plaveckým kurzům 2022/2023

Aktualizace 25. 3. 2023

V pátek 7. 4. 2023 nebudou probíhat kurzy z důvodu velikonočních prázdnin.


Aktualizace 24. 2. 2023

Ve středu 8. 3. 2023 a pátek 10. 3. 2023 nebudou probíhat kurzy z důvodu jarních prázdnin.


Aktualizace 26. 1. 2023

V pátek 3. 2. 2023 nebudou probíhat kurzy z důvodu pololetních prázdnin.


Aktualizace 29. 12. 2022

Poplatek za tréninky VZS Klatovy za 2. pololetí uhraďte do 3. února 2023 (trénink 1x týdně – 1500,- Kč; 2x týdně – 1900,- Kč). Poplatek uhraďte v hotovosti u p. Vlčka na bazénu, popřípadě bezhotovostní platbou na účet 750039/0600. Jako variabilní symbol vyplňte rodné číslo dítěte (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci).


Aktualizace 12. 12. 2022

Poslední trénink v kalendářním roce 2022 bude ve středu 21. 12. 2022. Nový rok zahájíme tréninkem 4. 1. 2023. Konkrétní informace ohledně výše kurzovného bude dětem sděleno na první hodině.


Aktualizace 10. 10. 2022

Ve středu 26. 9. 2022 a v pátek 28. 9. 2022 nebudou probíhat kurzy z důvodu podzimních prázdnin.


Aktualizace 19. 9. 2022

Ve středu 28. 9. 2022 nebudou probíhat kurzy z důvodu státního svátku.


Děti budou na první hodině rozděleny dle věku a výkonnosti do družstev. Trénují pod vedením zkušených instruktorů VZS. Tréninky jsou rozděleny do 70-ti tréninkových hodin (2x týdně středa a pátek), ve kterých se budeme snažit děti zdokonalit ve všech plaveckých stylech, záchranářských disciplínách a naučit je základům první pomoci – mladý záchranář, nebo do 35-ti hodin (1x týdně středa nebo pátek) v nichž by si děti měly osvojit základy plavání a zdokonalit plavecké dovednosti.

První plavecká lekce ve školním roce 2022/2023 bude dne 9. 9. 2022 od 18 hodin. Kurzy budou poté probíhat v následujících dnech a časech:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy, pro menší děti)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy, pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén, pro menší děti i plavce)

Z důvodu předpokládaného zdražení nájmu ze strany krytého plaveckého bazénu od ledna příštího roku je možné zaplatit kurzovné pouze na období září – prosinec. V prosinci budete na této stránce informováni o nové ceně pro zbytek školního roku. Bude nutné vyplnit další přihlášku na období leden – červen.

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 1 300,- Kč – 1x týdně nebo 1 800,- Kč – 2x týdně za období září – prosinec. Tuto částku nutno uhradit do 9. 10. 2022. Spolu s kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200,- Kč.

Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, popřípadě bezhotovostní platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci kdo již zaplatil).

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty, kterou odevzdejte příslušnému trenérovi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.

Budeme se na Vás všechny těšit!