Informace k plaveckým kurzům 2022/2023

Aktualizace 19. 9. 2022

Ve středu 28. 9. 2022 nebudou probíhat kurzy z důvodu státního svátku.


Děti budou na první hodině rozděleny dle věku a výkonnosti do družstev. Trénují pod vedením zkušených instruktorů VZS. Tréninky jsou rozděleny do 70-ti tréninkových hodin (2x týdně středa a pátek), ve kterých se budeme snažit děti zdokonalit ve všech plaveckých stylech, záchranářských disciplínách a naučit je základům první pomoci – mladý záchranář, nebo do 35-ti hodin (1x týdně středa nebo pátek) v nichž by si děti měly osvojit základy plavání a zdokonalit plavecké dovednosti.

První plavecká lekce ve školním roce 2022/2023 bude dne 9. 9. 2022 od 18 hodin. Kurzy budou poté probíhat v následujících dnech a časech:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy, pro menší děti)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy, pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén, pro menší děti i plavce)

Z důvodu předpokládaného zdražení nájmu ze strany krytého plaveckého bazénu od ledna příštího roku je možné zaplatit kurzovné pouze na období září – prosinec. V prosinci budete na této stránce informováni o nové ceně pro zbytek školního roku. Bude nutné vyplnit další přihlášku na období leden – červen.

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 1 300,- Kč – 1x týdně nebo 1 800,- Kč – 2x týdně za období září – prosinec. Tuto částku nutno uhradit do 9. 10. 2022. Spolu s kurzovným bude vybrána vratná záloha na zapůjčení čipu. Záloha činí 200,- Kč.

Zaplatit je možné v hotovosti na bazénu u p. Vlčka, popřípadě bezhotovostní platbou na účet místní skupiny. Číslo účtu: 750039/0600, variabilní symbol: rodné číslo dítěte, (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte pro identifikaci kdo již zaplatil).

Přihlášku si můžete stáhnout v sekci Dokumenty, kterou odevzdejte příslušnému trenérovi.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.

Budeme se na Vás všechny těšit!