Informace k plaveckým kurzům 2021/2022

Aktualizace 3. 4. 2022

Z důvodu velikonočních prázdnin nebudou kurzy probíhat v pátek 15. 3. 2022.


Aktualizace 10. 2. 2022

Z důvodu jarních prázdnin nebudou kurzy probíhat ve středu 2. 3. 2022 a v pátek 4. 3. 2022.


Aktualizace 27. 1. 2022

Z důvodu pololetních prázdnin nebudou kurzy probíhat v pátek 4. 2. 2022.


Aktualizace 27. 11. 2021

Pokud to epidemiologická situace dovolí, bude poslední letošní plavání 22.12., a to i v případě, že budou mít děti prázdniny.

Kurzy opět začnou po Novém roce ve středu 5. 1. 2022


Aktualizace 19. 11. 2021

Je vždy nutné dodržovat nařízení vlády, která jsou v době plaveckých kurzů platná (prokázání bezinfekčnosti).


Aktualizace 11. 11. 2021

Ve středu 17. 11. 2021 nebudou probíhat kurzy z důvodu státního svátku.


Aktualizace 20. 10. 2021

Dne 27. 10. a 29. 10. nebudou probíhat kurzy z důvodu podzimních prázdnin.


Děti budou na první hodině rozděleny dle věku a výkonnosti do družstev. Trénují pod vedením zkušených instruktorů VZS. Tréninky jsou rozděleny do 70-ti tréninkových hodin (2x týdně středa a pátek), ve kterých se budeme snažit děti zdokonalit ve všech plaveckých stylech, záchranářských disciplínách a naučit je základům první pomoci – mladý záchranář, nebo do 35-ti hodin (1x týdně středa nebo pátek) v nichž by si děti měly osvojit základy plavání a zdokonalit plavecké dovednosti.

První plavecká lekce ve školním roce 2021/2022 bude dne 10. 9. 2021 od 18 hodin. Kurzy budou poté probíhat v následujících dnech a časech:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy, pro menší děti)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy, pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén)

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 2 600,-Kč – 1x týdně nebo 3 600,-Kč – 2x týdně za celý školní rok. Tuto částku nutno uhradit do 15. 10. 2021. Kurzovné je možné zaplatit i pololetně (1 300,-Kč nebo 1 800,-Kč) s termínem druhé splátky do 11. 2. 2022. Spolu s kurzovným bude vybrána záloha na zapůjčení čipu, která činí 200,- Kč. Těm, kteří platili kurzovné v minulém školním roce, bude kurzovné převedeno do letošního školního roku s administrativním poplatkem 100,- Kč.

Žádáme tímto rodiče, aby své děti na plavecké lekce vodili včas (20 minut předem) z důvodu rozdávání čipů a kontroly platných hygienických opatření (covid).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.