Informace k plaveckým kurzům 2021/2022

Děti budou na první hodině rozděleny dle věku a výkonnosti do družstev. Trénují pod vedením zkušených instruktorů VZS. Tréninky jsou rozděleny do 70-ti tréninkových hodin (2x týdně středa a pátek), ve kterých se budeme snažit děti zdokonalit ve všech plaveckých stylech, záchranářských disciplínách a naučit je základům první pomoci – mladý záchranář, nebo do 35-ti hodin (1x týdně středa nebo pátek) v nichž by si děti měly osvojit základy plavání a zdokonalit plavecké dovednosti.

První plavecká lekce ve školním roce 2021/2022 bude dne 10. 9. 2021 od 18 hodin. Kurzy budou poté probíhat v následujících dnech a časech:

  • Ve středu
    • 17:00 – 18:00 (dvě dráhy, pro menší děti)
    • 18:00 – 19:00 (dvě dráhy, pro plavce)
  • V pátek
    • 18:00 – 19:00 (celý bazén)

Poplatek za kurz plavání „Mladý vodní záchranář“ činí 2 600,-Kč – 1x týdně nebo 3 600,-Kč – 2x týdně za celý školní rok. Tuto částku nutno uhradit do 15. 10. 2021. Kurzovné je možné zaplatit i pololetně (1 300,-Kč nebo 1 800,-Kč) s termínem druhé splátky do 11. 2. 2022. Spolu s kurzovným bude vybrána záloha na zapůjčení čipu, která činí 200,- Kč. Těm, kteří platili kurzovné v minulém školním roce, bude kurzovné převedeno do letošního školního roku s administrativním poplatkem 100,- Kč.

Žádáme tímto rodiče, aby své děti na plavecké lekce vodili včas (20 minut předem) z důvodu rozdávání čipů a kontroly platných hygienických opatření (covid).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte p. Vlčka, který organizaci plaveckých kurzů zařizuje.